› Aktualności
09:05 / 29.04.2019

Ważne zmiany dotyczące opłat za dokumentację medyczną

Ważne zmiany dotyczące opłat za dokumentację medyczną

fot. pixabay

Od 4 maja udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne.

Dotyczy to jednak tylko dokumentów udostępnianych pacjentowi po raz pierwszy. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może dotyczyć całej dokumentacji medycznej pacjenta lub tylko wybranej jej części. Taki wniosek zostanie zrealizowany przez placówkę medyczną bezpłatnie. Przy następnym udostępnieniu tych samych dokumentów placówka medyczna będzie mogła pobrać stosowną opłatę.

Placówka medyczna jest zobowiązana do bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej za każdym razem, kiedy wniosek dotyczy dokumentów, których pacjent wcześniej nie otrzymał.

Rzecznik Praw Pacjenta będzie monitorował stosowanie przez placówki medyczne nowych przepisów w powyższych zakresie. Nierespektowanie tych uprawnień wobec pacjentów będzie rozpatrywane w kontekście stosowania praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów. 

0
1
oceń tekst 1 głosów 0%
R E K L A M AZAMÓW DROBNE MOBI ART