› Aktualności
09:20 / 28.05.2020

Ile może dorobić emeryt? Od czerwca zmienia się limit

Ile może dorobić emeryt? Od czerwca zmienia się limit

fot. Adobe Stock

Fakt, że jest się emerytem lub rencistą, nie oznacza, że nie można być nadal osobą aktywną zawodowo. Jest tylko jeden warunek - trzeba pilnować, aby osiągane dochody nie spowodowały obniżenia lub zawieszenia świadczenia, wypłacanego przez ZUS.

Jak przypomina Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wielkopolsce, limity zarobków zmieniają się co trzy miesiące. - Zmniejszeniu podlega emerytura lub renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 czerwca kwota ta wynosi 3.732 złinformuje przedstawicielka ZUS-u. - Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, a więc 130% przeciętnego wynagrodzenia. Ta od 1 czerwca wynosi 6.931 zł - tłumaczy Nowicka. Zaznacza, że te kwoty będą obowiązywać do 31 sierpnia. Potem znów się zmienią. 

W gronie emerytów i rencistów są też i tacy, którzy mogą zarobkować bez ograniczeń. - Są to emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, a także osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń - wymienia Marlena Nowicka.

Gdy rencista, bądź emeryt przekroczony próg 70% przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie umniejsza się o kwotę przekroczenia. Natomiast, jeśli kwota, która miałaby być potrącona przekracza stawkę maksymalną, wtedy ręntę, bądź emeryturę zmniejsza się o:
- 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
- 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy
- 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.
 

0
1
oceń tekst 1 głosów 0%
R E K L A M AZAMÓW DROBNE MOBI ART