› Aktualności
16:46 / 22.02.2020

Plany odnowy jutrosińskich wiosek uchwalone

Plany odnowy jutrosińskich wiosek uchwalone

Nad Stawem i Stary Sielec to sołectwa, dla których radni uchwalili Plany rozwoju miejscowości.

- Opracowany plan ma przyczynić się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców tych wiosek. Dokument ten to też jeden z kroków do działań mających służyć pozyskaniu środków na rozwój społeczno-infrastrukturalny sołectwa - podkreśla Paulina Drozdowska, sekretarz gminy, dodając, że da to możliwość aplikowania przez Gminę Jutrosin o pomoc finansową, w m.in. Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Najważniejsze zadania, jakie mają być realizowane w:

- Nad Stawem - remont świetlicy wiejskiej - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - budowa chodnika wzdłuż drogi asfaltowej - utwardzenie dróg

- Starym Sielcu - remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej - zagospodarowanie terenu w centrum wsi - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - budowa kanalizacji sanitarnej - budowa chodników wzdłuż dróg wewnątrz wsi - utwardzenie dróg

4
0
oceń tekst 4 głosów 100%
R E K L A M AZAMÓW DROBNE MOBI ART