› Gospodarka
10:57 / 27.08.2019

Czy PPK się opłaca? Sprawdź, ile zaoszczędzisz

Czy PPK się opłaca? Sprawdź, ile zaoszczędzisz

Długookresowe oszczędzanie to główny cel Pracowniczych Planów Kapitałowych. Program jest dopiero wdrażany w pierwszych firmach, ale już teraz można sprawdzić, ile zgromadzi się środków na emeryturę.

Jesteśmy właśnie świadkami dużych zmian, które mają za zadanie poprawić sytuację przyszłych emerytów. Mowa tu o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, w maju doczekała się nowelizacji, ale jej zasadnicze reguły nie uległy zmianie. Program będzie wdrażany etapami. Od 1 lipca mają obowiązek uruchomić PPK największe firmy, które zatrudniają co najmniej 250 osób. Kolejne będą podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (1 stycznia 2020 roku), potem firmy z co najmniej 20 pracownikami (1 lipca 2020 roku), a na końcu do PPK przystąpią pozostałe firmy i jednostki sektora finansów publicznych (1 stycznia 2021 roku).
- Pracownicze Plany Kapitałowe mają mechanizm oszczędzania powiązany z wynagrodzeniem za pracę. Takie rozwiązanie dość dobrze sprawdziło się w wielu europejskich krajach. Do tego trzeba podkreślić, że PPK mają jasne zasady: środki są prywatne, mogą być dziedziczone, a ponadto są zwolnione z podatku spadkowego - zauważa ekspert portalu ppk.info.
- Osoby przystępujące do Pracowniczych Planów Kapitałowych interesuje oczywiście najbardziej to, ile mogą zgromadzić oszczędności. To zależy od kilku czynników, a przede wszystkim od długości oszczędzania. Do tego należy pamiętać, że wpłacane do PPK środki będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, a zatem nie trzeba bać się o niekorzystny wpływ inflacji - podkreśla przedstawiciel ppk.info.

PPK jako wsparcie na emeryturze
Już dziś stopa zastąpienia świadczenia z ZUS wynosi 39% pensji, a za kilkadziesiąt lat będzie to mniej niż 20%. Trudno żyć godnie na emeryturze za takie pieniądze. Pracownicze Plany Kapitałowe mają wyeliminować ten problem. Dodatkowe pieniądze z PPK staną się istotnym wsparciem świadczeń wypłacanych przez ZUS, ale nie będą z nimi w żaden sposób powiązane. Obsługa programu w danym zakładzie pracy i zarządzanie środkami PPK będą leżały w gestii instytucji finansowej, z którą pracodawca podpisze umowę. Mogą to być towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne oraz pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń. Wszystkie te podmioty muszą wcześniej uzyskać licencję Polskiego Funduszu Rozwoju, który zajmuje się nadzorem nad PPK.
Do Pracowniczych Planów Kapitałowych zostaną zapisani automatycznie wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 55 lat, którzy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Osoby powyżej 55 lat będą musiały zapisać się samodzielnie. Do programu nie będą mogły przystąpić jednak pracownicy, którzy ukończą 70. rok życia. Charakterystyczną cechą PPK jest dobrowolność programu. Można z niego w każdej chwili zrezygnować, co wiąże się z koniecznością wypełnienia odpowiedniej deklaracji. Ta rezygnacja będzie wiążąca jednak jedynie przez kolejne 4 lata, a potem trzeba będzie ją przedłużyć lub przystąpić do PPK.
PPK to pierwszy w Polsce program, w którym do oszczędności pracownika dokłada się pracodawca i państwo. Pracownik wpłaca składkę w wysokości 2% swojego wynagrodzenia brutto (może również płacić dodatkowe 2%), pracodawca wpłaca 1,5% pensji brutto pracownika (może podnieść wpłatę maksymalnie do 4%), natomiast od państwa można co roku liczyć na dopłatę w wysokości 240 zł, a na początek otrzymuje się w ramach wpłaty powitalnej 250 zł. Więcej o tym, jak będzie wyglądać Twoja emerytura, przeczytasz w PPK.info.

Oblicz, ile zaoszczędzisz w PPK
Posiadanie oszczędności to bezpieczeństwo finansowe i po prostu spokój. Natomiast posiadanie oszczędności na emeryturze to podniesienie poziomu życia w sytuacji, gdy prognozowane są bardzo małe świadczenia z ZUS-u. Na jak duże oszczędności można jednak liczyć po latach oszczędzania w PPK? To można obliczyć już teraz. Wystarczy skorzystać ze specjalnego kalkulatora na przykład na stronie https://ppk.info/strefa-pracownika/kalkulator/.
Aby otrzymać wynik, należy najpierw wprowadzić odpowiednie dane. Określ Twój wiek w chwili przystępowania do PPK oraz wysokość Twojego wynagrodzenia brutto. W kolejnym etapie należy podać wysokość składek płaconych przez pracownika i przez pracodawcę. Potem wystarczy jeszcze określić, do jakiego wieku chcesz oszczędzać oraz w jaki sposób wypłacisz pieniądze na emeryturze. Oczywiście należy pamiętać, że kalkulator pokazuje jedynie symulację, ponieważ końcowy i rzeczywisty poziom Twoich oszczędności zależy od bardzo wielu czynników, jak na przykład wzrost wynagrodzenia, wysokość opłaty za prowadzenie PPK itp.
Teraz czas na przykładową symulację. Założyliśmy, że uczestnik ma 35 lat w chwili przystępowania do PPK i będzie oszczędzał do 60. roku życia. Jego wynagrodzenie brutto to 3500, wpłata pracownika - 2%, pracodawcy - 1,5%. Po 25 latach oszczędzania uczestnik zgromadzi na PPK 81 372 zł. Jednorazowo wypłaci 20 343 zł, a co miesiąc otrzyma w 120 ratach 509 zł.
Pracownicze Plany Kapitałowe to program dobrowolny, ale warto wziąć go pod uwagę, planując swoją przyszłość na emeryturze. Środki zgromadzone na PPK staną się bowiem realnym wsparciem i dodatkiem do świadczeń wypłacanych z ZUS-u, a te nie będą przecież wysokie w większości przypadków.
 

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%