› Aktualności
15:46 / 26.03.2020

999 metrów drogi za 1,5 miliona złotych

999 metrów drogi za 1,5 miliona złotych

Przebudowa drogi powiatowej Rawicz - Dębno Polskie - ul. Rawicka w Dębnie Polskim to największa planowana na ten rok inwestycja Powiatu Rawickiego. Jej wartość to 1 mln 461 tys. 212 zł.

Projekt przewiduje poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do szerokości 5,5 metrów wraz z ułożeniem nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości, wykonanie poboczy szerokości 1 metra, umocnionych kruszywem i utrwalonych emulsją asfaltową z grysem, wykonanie dwóch zatok autobusowych, budowę zjazdów z kostki betonowej oraz betonu asfaltowego, budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 999 metrów o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej, a także odtworzenie rowów przydrożnych.

- W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wprowadzenie też dodatkowego oznakowania po ukończeniu inwestycji. Oznakowane zostaną skrzyżowania ciągu pieszo-rowerowego z drogami bocznymi oraz zatoki autobusowe. Na dojeździe do przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów od strony Rawicza zostanie zamontowany radar informujący o prędkości ruchu pojazdów - informuje Magdalena Wnuk, starszy specjalista w Powiatowym Zarządzie Dróg w Rawiczu.

Wykonawcą jest Konsorcjum Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych MAŻUR (lider Konsorcjum) - Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o (Partner Konsorcjum).

Z kolei na remonty cząstkowe dróg masą asfaltową na gorąco oraz przy użyciu remontera (emulsji asfaltowej i grysu) PZD ma w budżecie zabezpieczone 450 tys. zł.

- W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonywane są przede wszystkim drobne roboty budowlane typu: remonty zjazdów, wykonywanie ścieków, remonty chodników oraz budowa nowych chodników. Na to mamy 200 tys. zł - dodaje Magdalena Wnuk. Które drogi będą w pierwszej kolejności łatane? Nie wiadomo. Jak zaznacza Magdalena Wnuk, robione to jest na bieżąco - w miarę potrzeb.

2
1
oceń tekst 3 głosów 67%
R E K L A M AZAMÓW DROBNE MOBI ART